BUCOVINA construct

 

 

your key to building & renovation success

uw sleutel tot bouw & renovatie succes

 

 

BUILDERS FROM A > Z

BOUWERS VAN A > Z

BUCOVINA CONSTRUCT is just what you are looking for on your way to successful building.

 

BUCOVINA CONSTRUCT is precies wat u zoekt op uw weg naar succesvol bouwen.

BUILDERS > CONSUMER

BOUWERS > CONSUMENT

 

from your plan until the final touch, your housing-dream comes true.

 

vanaf uw plan tot aan het eind-resultaat,

uw woning-droom wordt werkelijkheid.

BUILDERS > BUILDERS

BOUWERS > BOUWERS

 

subcontracting in professional building

under auspices of qualified engineer.

 

professionele bouw-onderaanneming

onder auspiciën van een gediplomeerde bouw-ingenieur.

 

 

BUCOVINA CONSTRUCT © 2017